91 800 587
91 800 587

Verdier

Memox verdier

I Memox arbeider vi etter en løsningsfokusert tilnærming som bygger på følgende verdier:
  • Vi har tillit til at barnet, ungdommen og familiene kan skape positiv endring.
  • Vi anerkjenner det enkelte barn og ungdom i både språk og handling.
  • Vi anerkjenner det som allerede fungerer i familien og bygger videre på dette. 
  • Vi støtter foreldrene med å finne løsninger og ta ansvar for å skape positiv utvikling. 
  • Vi har stor tro på at tverrfaglige samarbeid med ulike instanser rundt familien er en vesentlig del av det å lykkes med å skape endring. 
  • Vi respekterer ulikhet når det gjelder bakgrunn, kultur og religion. 
  • Vi arbeider med individuelt tilpasset løsninger som møter den enkelte families behov.    
  • Vi jobber endringsfokusert, og ikke kompenserende.

 

Memox visjon

Vi ser potensialet hos mennesker og bidrar til å styrke farmilien.

 

Memox misjon

Memox er etablert for å hjelpe familier, barn og unge uansett etnisitet, kjønn eller sosial status.

I Memox snakker vi over 50 ulike språk og vårt fokus er endringsarbeid basert på familiens ressurser. Vi har høyt kvalifiserte konsulenter, samarbeider tett med kommunens barneverntjeneste og leverer gode faglige rapporter. 
 
Kontakt
Du er alltid velkommen til å kontakte oss via skjemaet under.
Navn:
*
Kommune:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Besked:
 
Memox | Tlf. 91 800 587 | Organisasjonsnummer: 822905552