91 800 587
91 800 587

Tjenester

I Memox har vi stor erfaring med å skreddersy hjelpetiltak til kommunene. Våre dyktige konsulenter utfører målrettet endringsarbeid etter mandat og tiltaksplan fra barneverntjenesten


Memox tilbyr følgende endringstiltak: 

 • Familieveiledning i hjemmet
 • Intensive hjemmebaserte tiltak, akutt familieteam
 • Veiledning av fosterfamilier
 • Oppfølgning av biologiske foreldre etter omsorgsovertakelse
 • Praktisk miljøarbeid i hjemmet
 • Miljøterapi med barn og ungdom
 • Støttekontakt
 • Familie/nettverksråd 
 • Familieveiledning i forbindelse med familievold og overgrep, tvangsekteskap og æresrelatert vold. Utarbeidelse av sikkerhetsplaner.
 

Memox tilbyr følgende tilsynstjenester:

 • Beskyttet tilsyn, jf. Lov om Barn og foreldre § 43a
 • Støttet tilsyn, jf. Lov om barn og foreldre § 43a
 • Tilsyn ved samvær, jf. Lov om Barneverntjenester
 • Tilsyn med barn/ungdom i fosterhjem
 • Tilsyn i hjemmet


Målet:

 • å styrke foreldrene i deres foreldrerolle
 • fremme god psykisk helse hos barn og unge
 • forebygge utvikling av psykososiale utfordringer eller problemer
 • Skape gode endringsprosesser og målrettet utvikling
 • Styrke foreldre til å mestre foreldrerollen og egen livssituasjon
 • Fokus på å bygge ressurser hos familien og tilrettelegge for mestring og utvikling
 • Økt bevissthet rundt egen foreldrepraksis
Målet med foreldreveiledningen er å etablere bedre foreldreferdigheter, redusere stress, fremme sosial kompetanse og forebygge problematferd. Effekten av veiledningen vil trolig økes ved at hjelpen gis fra en med samme språklig og kulturelle bakgrunn.

Fokuset vil være på familiens ressurser, samt at foreldrene får tilstrekkelig veiledning og støtte til å mestre egen situasjon før problemene blir for omfattende. 


Priser: 

 • Familieveiledning og miljøarbeider: kr. 750/timen
 • Memox: kr. 650/timen
 


Kontakt
Du er alltid velkommen til å kontakte oss via skjemaet under.
Navn:
*
Kommune:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Besked:
 
Memox | Tlf. 91 800 587 | Organisasjonsnummer: 822905552