91 800 587
91 800 587

Samarbeidspartnere

Saksbehandler, Dragør kommune

"Jeg har vært veldig fornøyd med samarbeidet, som jeg har opplevd som profesjonelt og tilstedeværende. Familieterapeuten passet rett og slett perfekt til familien."

Saksbehandler, Københavns kommune

"Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet i denne saken. Konsulenten har gjort alt hun kunne for å få til et samarbeid med barnets mor. Jeg aner ikke hva du kunne ha gjort annerledes. Takk for samarbeidet."

Saksbehandler, Horsens kommune

"Jeg har vært veldig fornøyd med samarbeidet med Memox sine sosialkoordinator, som har vært tvers igjennom profesjonelle og faglig dyktige. Kunnskapen om saksområdet har åpenbart vært stor, og samarbeidet har vært fleksibelt. Det er ingenting i samarbeidet som har fungert dårlig."
Saksbehandler, Københavns kommune

"Jeg har vært veldig fornøyd med samarbeidet med dere. I familien var det stor bekymring, og barna var omplasseringstruet. Dere la ned et stort arbeid for å motivere moren til å ta ansvar for  barna sine. Dere løste oppgaven "raskt" med tanke på at det hadde vært gjort forberedende tiltak i mange år. Det var av stor verdi at familieterapeuten snakket mors språk og hadde innblikk i thailandsk kultur."    

Saksbehandler, Køge Kommune

"Jeg vil gjerne takke dere for en veldig god innsats i saken. Jeg er oppriktig begeistret over det Memox tilbyr, så dere kommer til å høre fra meg igjen."

Saksbehandler, Københavns kommune

"Alt fungerte veldig bra. Koordinatoren har vært lett å få tak i. Det har vært en trygghet å hele tiden vite at Memox ville ringe og informere meg om eventuell utvikling i saken."

Saksbehandler, Tårnby kommune

"Samarbeidet har vært godt. Jeg har sett at dere har vært imøtekommende og profesjonelle. Jeg opplever at oppdraget er blitt løst på en god og respektfull måte overfor familien. Rapportene jeg har fått har har vært meget velskrevet og utfyllende."
Saksbehandler, Gladsaxe kommune


"Vi takker for den gode innsatsen fra Memox sin side."

Saksbehandler, Tårnby kommune


"Jeg håper våre veier møtes igjen i forbindelse med et annet oppdrag. Meget velskrevet rapport."

Kontakt
Du er alltid velkommen til å kontakte oss via skjemaet under.
Navn:
*
Kommune:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Besked:
 
Memox | Tlf. 91 800 587 | Organisasjonsnummer: 822905552