91 800 587
91 800 587

Personvern

Vi i Memox er opptatt av å beskytte dine personlige data og ditt personvern.
Nedenfor gjøres det rede for hvordan vi benytter oss av personopplysninger, samt oppbevaringen av dette for best mulig ivaretakelse av dine personlige data. 

Både som ansatt hos Memox og som bruker av våre tjenester, ber vi om om personlig data. I forbindelse med ansettelser, vil det oså bli innhentet diverse attester.
Personopplysninger vil også bli registrert når du besøker vår hjemmeside, samt inngå i login opplysningene i våre systemer, dersom du blir tildelt dette.

De personlige opplysninger som vi samler inn kan for eksempel være:

Fullt navn Helseopplysninger
Personnummer Informasjon om familie og nettverk
Adresse Tiltaksplan
Telefonnummer Statusrapporter
E-postadresse Diverse filer/rapporter

Bakgrunnen for innsamlingen av dine personopplysninger, er typisk for å kunne:
  • Imøtekomme kommunens bestilling av oppdrag
  • Yte riktig tjeneste til deg og din familie
  • Tilby deg kurs eller sende deg nyhetsbrev, tilbud og andre opplysninger angående vår virksomhet.
  • Innsamling av personopplysninger til bruk for interne markedsundersøkelser, markedsføring og statistikk er inkludert.

Beskyttelse og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer kun dine personopplysninger så lenge dette er nødvendig i forhold til formålet. 
Det vil si at opplysningene slettes når eksempelvis klient- eller ansettelsesforholdet avsluttes, men tar hensyn til de oppbevaringsplikter annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven, pålegger oss.
Dine personopplysninger kan bli videreformidlet til kommunen din. Vi kan også videresende personopplysningene dine til offentlige myndigheter eller andre dersom gjeldende lovgivning eller en domstol pålegger oss dette.
 
Dine personopplysninger vil ikke bli videreformidlet til tredjepart uten ditt samtykke, med mindre det er lovhjemmel for dette. Vi verken benytter eller videreformidler dine personopplysninger til markedsføringsmessige formål, inkludert til utsendelse av e-post med reklameinnhold, med mindre du har bedt om og akseptert dette. 

 

Behandling hos tredjepart

Memox kan velge å benytte databehandlere, inkludert tilbydere av software, website hosting, sosiale og profesjonelle medier, backup, sikkerhet og lagring. Disse databehandlere vil bli instruert av oss til å behandle dine personopplysninger på våre vegne, og vi inngår spesiell avtale om dette. Databehandlere behandler kun dine personopplysninger til de spesifikke formål som opplysningene er innsamlet til.
Vi forplikter databehandlerne til å behandle dine personopplysninger fortrolig, og til å ta de nødvendige tekniske og organisatoriske forhåndsregler for at opplysninger ikke ved uhell eller lovbrudd skal bli ødelagt, svekket, gå tapt, komme uvedkommende i hende, bli misbrukt eller på annen måte stride imot personvernloven.
Dine personopplysninger kan bli overført til andre land utenfor EU/EØS, og land som ikke har spesifikke lover for beskyttelse av personopplysninger, men som i kraft av EU-reglene er forpliktet til å etterleve disse reglene.

 
Innsikt/endring/sletting/overføring

Du har alltid mulighet for å be om overføring av, innsikt i, endring av eller be om sletting av registrerte personopplysninger.

Henvendelse til oss
Hvis du ønsker at vi endrer eller sletter personopplysninger, eller hvis du har andre spørsmål vedrørende personvern bes du rette en henvendelse til oss på: info@memox.dk.
Kontakt
Du er alltid velkommen til å kontakte oss via skjemaet under.
Navn:
*
Kommune:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Besked:
 
Memox | Tlf. 91 800 587 | Organisasjonsnummer: 822905552