91 800 587
91 800 587

Memox – høyt kvalifiserte konsulenter 

I Memox er vi spesialister på multietnisk familieveiledning. Ved å tilby familien en konsulent som har samme språklige og kulturelle utgangspunkt som dem selv, skapes det større arena for tillit, forståelse og samarbeid. 

I Memox har vi fokus på det enkelte individs ressurser og jobber målrettet med endring. Vi har erfarne konsulenter som samarbeider tett med kommunens barneverntjeneste, for best mulig måloppnåelse. 

Vår styrke er det store mangfoldet vi representerer. Vi vil strekke oss langt i å finne en konsulent som passer til familien eller personen du jobber med - språklig og kulturelt.

Memox sine konsulenter jobber ut fra en ressursorientert og løsningsfokusert tilnærming - uansett kompleksitet i saken.  
Har du spørsmål, eller ønsker å høre mer om arbeidet vi gjør, er du alltid velkommen til å kontakte oss ved enten å ringe på telefon 91 800 587 eller ved å fylle ut kontaktskjemaet vårt.

Fra Memox får du spesialister innen hele det kulturelle spekteret

 
Vi sørger for at du får en konsulent som er tilpasset familien ut ifra deres behov og kultur. Det gir et bedre grunnlag for å unngå eventuelle språklige og kulturelle misforståelser. Når familien blir møtt med noe gjenkjennelig, gir det av erfaring bedre forutsetning for videre samarbeid. 

Med Memox får du:
 
  • Konsulenter som er flinke til å navigere i ulike kulturelle perspektiver
  • Praktiske løsninger som familiene forstår og aksepterer
  • Personer som representerer gode rollemodeller for hele familien
  • Konsulenter som alltid møter familiene med respekt
  • Trygg familieveiledning der konsulentene har forståelse for at de jobber med mennesker som muligens har vært utsatt for traumer

Memox historie


Memox ble stiftet i Danmark i 2012. Siden da har vi tilbudt kommunene tjenester av høy faglig kvalitet. Per i dag har Memox kontorer i København, Odense, Aarhus og Aalborg. Fra høsten 2019 starter vi opp Memox Norge.
 
Kontakt
Du er alltid velkommen til å kontakte oss via skjemaet under.
Navn:
*
Kommune:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Besked:
 
Memox | Tlf. 91 800 587 | Organisasjonsnummer: 822905552