91 800 587
91 800 587

Konsulenter 

 
Konsulentene hos Memox har minimum 3- årig høgskoleutdanning og erfaring fra helse- og sosialsektoren. Vårt mål er å kunne til enhver tid tilby en konsulent tilpasset familiens
behov, på det språket familien mestrer best. Vi har derfor konsulenter fra mange verdens hjørner. Vi tilbyr tiltak og veiledning på blant annet norsk, engelsk, mongolsk, portugisisk, fransk, swahili, tshiuba, lingala, persisk, ungars, polsk, amharisk, tigrinia, arabisk, vietnamesisk, filippinsk, sorani, bosnisk, serbisk og kroatisk.
 
Våre konsulenter mottar faglig veiledning fra fagansvarlig, samt ved behov fra ekstern veileder, for å kvalitetssikre arbeidet i familiene.
Vi rekrutterer fortløpende nye, dyktige konsulenter. Ring til Memox + 47 918 00 587 hvis du
mangler en konsulent med kjennskap til et bestemt fremmedspråk eller kultur.
Fadi
Språk:
Norsk og arabisk
Tina
Språk:
Norsk og portugisisk
Test tekst
Noushafarin
Språk:
norsk, persisk og sorani
Håkon
Språk:
Norsk og engelsk
Tewodros
Språk:
Norsk, engelsk, amharisk og tigrinja.
Tewodros er utdannet vernepleier. Han er sertifisert ICDP og PYC veileder. Han har også diverse kurs, som blant annet ADHD/tourette, autisme, tegn til tale, psykoser, vold i nære relasjoner, forebygging og mestring av aggresjon og vold, ettersamtale – oppfølging av aggressive hendelser. Tewodros har også holdt kurs om radikalisering og voldelig ekstremisme. Han har erfaring som miljøterapeut med barn og ungdom, samt veiledning av foreldre.
Remziye
Språk:
Norsk, tyrkisk og kurdisk.
Remziye er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid, samt årsstudium i sosiologi.
Hun har jobbet mange år i NAV. Hun har god erfaring i tverrfaglig samarbeid, samarbeid med barneverntjenesten, samtaler med foreldre og oppfølging av familier i introduksjonsprogrammet.
Warda
Språk:
Norsk, somali, arabisk og engelsk
Warda er utdannet sosionom. Hun har mange års erfaring med oppfølging av nyinnflyttede flyktninger. Hun har erfaring med praktisk hjelp og oppfølging av familier som er nye i Norge, samarbeid med aktuelle instanser, kartlegging av foreldre og barns behov samt veiledning av foreldrene. Hun har også jobbet som miljøterapeut med fysisk og psykisk utviklingshemmede, samt kartlegging av arbeidsevne og tilbud om arbeid til voksne med fysisk og psykisk utviklingshemning.
Tuguldur
Språk:
Norsk og mongolsk
Tuguldur er utdannet sosionom, med videreutdanning i kognitiv terapi og barnevern i et minoritetsperspektiv. Han har jobbet mange år med enslige mindreårige flyktninger, ungdom på institusjon samt veiledning av foreldre.
Sylwia
Språk:
Norsk og polsk
Sylwia er utdannet pedagog og har master med hovedfag innen forebygging av kriser og krisehåndtering. Hun har arbeidserfaring som pedagogassistent i barnehage og som lærer. Hun har jobbet innen kriminalomsorgen og seksjon for omsorg og oppdragelse i Polen.
Leonora
Språk:
Norsk, engelsk, spansk og filippinsk
Jemima
Språk:
Norsk, engelsk, fransk, swahili, tshiluba og lingala
Tijana
Språk:
Norsk, bosnisk, serbisk og kroatisk
Hau Puc
Språk:
Vietnamesisk
Maria
Språk:
Norsk, persisk og ungarsk.
Maria er utdannet sosionom med videreutdanning i pedagogikk. Hun har erfaring fra barnehage og som spesialpedagog på skole. Hun har mye erfaring med veiledning av foreldre som har barn med diagnoser.
Anne
Språk:
Norsk
Anne-Lene er utdannet barnevernspedagog. Hun har videreutdanning i barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk og 30sp i familieterapi. Hun har mange års erfaring som saksbehandler i barneverntjenesten. Hun har også jobbet i barnehage, vært fosterhjem, jobbet som miljøterapeut på institusjon med egen jentegruppe, som selvstendig konsulent med tilbud om diverse hjelpetiltak til kommunal barneverntjeneste, samt som familieveileder.
Mussa
Språk:
Norsk, tigrinja og amharisk
Mussa har mastergrad i informatikk. Han har jobbet i mange år som ingeniør, med enslige mindreårige flyktninger og har lang erfaring med arbeid med ungdom. Han har jobbet som Tolk og jobbet mange år på senter for barn og foreldre og har erfaring med praktisk oppfølging og veiledning av foreldre.
Agnes
Språk:
Dansk, engelsk og swahili
Rikke
Språk:
Dansk og engelsk
Suzan
Språk:
Dansk, engelsk, tysk, polsk og arabisk
Anna
Språk:
Dansk og arabisk
Bettina
Språk:
Dansk, svensk og norsk
Kawa
Språk:
Dansk, engelsk, kurdisk og persisk
Camilla
Språk:
Dansk, engelsk og tysk
Arjman
Språk:
Dansk, engelsk, urdu, panjabi, kashmiri (pothwari)
Joseph
Språk:
Dansk, engelsk, russisk, persisk, dari, tyrkisk og pastho
Fei Fei
Språk:
Dansk, engelsk og kinesisk (mandarin og kantonesisk)
Kamal
Språk:
Dansk, engelsk, arabisk og tysk
Fadia
Språk:
Dansk, persisk, arabisk og kurdisk
Erika
Språk:
Dansk, engelsk, spansk, fransk og portugisisk
Bayan
Språk:
Dansk, arabisk og kurdisk sorani
Cihan
Språk:
Dansk, engelsk, tyrkisk, kurdisk (kurmanji) og tysk
Edith
Språk:
Dansk, engelsk, swahili og arabisk
Tina
Språk:
Dansk, engelsk og tysk
Anh Thu
Språk:
Dansk og vietnamesisk
Kasper
Språk:
Dansk og engelsk
Ulricha
Språk:
Dansk
Sebastian
Språk:
Dansk, engelsk og spansk
Rania
Språk:
Dansk, arabisk og engelsk
Mariam
Språk:
Dansk og arabisk
Lida
Språk:
Dansk, engelsk og arabisk
Madison
Språk:
Dansk, thai, tyrkisk og engelsk
Ibrahim
Språk:
Dansk
Irene
Språk:
Dansk og engelsk
Christina
Språk:
Dansk og engelsk
Memox | Tlf. 91 800 587 | Organisasjonsnummer: 822905552