91 800 587
91 800 587

Konsulenter 

 
Konsulentene hos Memox har minimum 3- årig høgskoleutdanning og erfaring fra helse- og sosialsektoren. Vårt mål er å kunne til enhver tid tilby en konsulent tilpasset familiens
behov, på det språket familien mestrer best. Vi har derfor konsulenter fra mange verdens hjørner. Vi tilbyr tiltak og veiledning på blant annet norsk, engelsk, mongolsk, portugisisk, fransk, swahili, tshiuba, lingala, persisk, ungars, polsk, amharisk, tigrinia, arabisk, vietnamesisk, filippinsk, sorani, bosnisk, serbisk og kroatisk.
 
Våre konsulenter mottar faglig veiledning fra fagansvarlig, samt ved behov fra ekstern veileder, for å kvalitetssikre arbeidet i familiene.
Vi rekrutterer fortløpende nye, dyktige konsulenter. Ring til Memox + 47 918 00 587 hvis du
mangler en konsulent med kjennskap til et bestemt fremmedspråk eller kultur.
Fadi
Språk:
Norsk og arabisk
Les mer »
Fadi er utdannet sosionom med videreutdanning i familieterapi. Han har erfaring med fysisk og psykisk utviklingshemmede, ungdom, samt som familieveileder for barneverntjenesten. Fadi tilbyr veiledning på norsk og arabisk.
Tina
Språk:
Norsk og portugisisk
Les mer »
Tina er utdannet sosionom og har mange års erfaring fra barneverntjenesten. Hun har fulgt opp og veiledet fosterforeldre og har kompetanse innen traumesensitiv omsorg. Tina har også jobbet i Johannesburg med flyktninger fra Mosambik, samt i Sverige med ungdommer som soner. Tina tilbyr veiledning på norsk og portugisisk.
Noushafarin
Språk:
Norsk, persisk og sorani
Les mer »
Noushafarin har bachelor i psykologi med påbegynt master. Hun har erfaring innen rusbehandling, psykisk helse for kvinner og som miljøarbeider for enslig mindreårige flyktninger. Noushafarin tilbyr veiledning på norsk, persisk, dari og sorani.
Håkon
Språk:
Norsk og engelsk
Les mer »
Håkon er utdannet barnevernspedagog med master i sosialt arbeid. Han har mange års erfaring innen feltet, som blant annet leder, miljøterapeut og innen psykisk helse. Håkon tilbyr veiledning på norsk og engelsk.
Remziye
Språk:
Norsk, tyrkisk og kurdisk.
Les mer »
Remziye er utdannet sosionom med master i sosialt arbeid, samt årsstudium i sosiologi.
Hun har jobbet mange år i NAV. Hun har god erfaring i tverrfaglig samarbeid, samarbeid med barneverntjenesten, samtaler med foreldre og oppfølging av familier i introduksjonsprogrammet.
Warda
Språk:
Norsk, somali, arabisk og engelsk
Les mer »
Warda er utdannet sosionom. Hun har mange års erfaring med oppfølging av nyinnflyttede flyktninger. Hun har erfaring med praktisk hjelp og oppfølging av familier som er nye i Norge, samarbeid med aktuelle instanser, kartlegging av foreldre og barns behov samt veiledning av foreldrene. Hun har også jobbet som miljøterapeut med fysisk og psykisk utviklingshemmede, samt kartlegging av arbeidsevne og tilbud om arbeid til voksne med fysisk og psykisk utviklingshemning.
Tuguldur
Språk:
Norsk og mongolsk
Les mer »
Tuguldur er utdannet sosionom, med videreutdanning i kognitiv terapi og barnevern i et minoritetsperspektiv. Han har jobbet mange år med enslige mindreårige flyktninger, ungdom på institusjon samt veiledning av foreldre.
Sylwia
Språk:
Norsk og polsk
Les mer »
Sylwia er utdannet pedagog og har master med hovedfag innen forebygging av kriser og krisehåndtering. Hun har arbeidserfaring som pedagogassistent i barnehage og som lærer. Hun har jobbet innen kriminalomsorgen og seksjon for omsorg og oppdragelse i Polen.
Leonora
Språk:
Norsk, engelsk, spansk og filippinsk
Les mer »
Leonora er utdannet vernepleier, har årsstudium i psykologi og videreutdanning i helse- og sosial administrasjon. Hun har mange års erfaring innen veiledning av familier med psykososiale vansker, rusproblematikk og voksne med fysisk- og psykisk utviklingshemming. Leonora tilbyr veiledning på norsk, engelsk og filippinsk.
Jemima
Språk:
Norsk, engelsk, fransk, swahili, tshiluba og lingala
Les mer »
Jemimah er utdannet sykepleier, med master i «health economics policy and management», samt videreutdanning i migrasjonshelse. Hun har erfaring som helsekoordinator for flyktningkontor, foreleser i migrasjonshelse samt jobbet som ICDP veileder. Jemimah har god erfaring med foreldreveiledning. Jemimah har utgitt diverse fagartikler, samt fagboken «Malu får nye fletter» som går ut på hvordan støtte barn som har blandet etnisk opphav med å bygge opp en sterkere identitetsfølelse. Jemimah tilbyr foreldreveiledning på Norsk, fransk, engelsk, swahili, tshiluba og lingala.
Tijana
Språk:
Norsk, bosnisk, serbisk og kroatisk
Les mer »
Tijana har master i pedagogikk, samt videreutdanning i psykodrama, psykososialt arbeid og familieterapi. Hun har erfaring som pedagogisk leder, lærer, PPT rådgiver, miljøterapeut og familieveileder. Tijana tilbyr veiledning på norsk, engelsk, serbisk, kroatisk og bosnisk.
 
Hau Puc
Språk:
Vietnamesisk
Les mer »
Hau er utdannet teolog. Han har erfaring som SFO leder, tospråklig lærer og miljøarbeider for psykisk utviklingshemmede. Han jobber nå som SFO leder for Grunnskolen Oslo Kristne Senter og nesteleder for den vietnamesiske menighed i Oslo. Han har mange års erfaring i veiledning av vietnamesiske barn, unge og familier i sin rolle som leder for menigheten og stiftelsen.
Maria
Språk:
Norsk, persisk og ungarsk.
Les mer »
Maria er utdannet sosionom med videreutdanning i pedagogikk. Hun har erfaring fra barnehage og som spesialpedagog på skole. Hun har mye erfaring med veiledning av foreldre som har barn med diagnoser.
Anne
Språk:
Norsk
Les mer »
Anne-Lene er utdannet barnevernspedagog. Hun har videreutdanning i barnehagepedagogikk, spesialpedagogikk og 30sp i familieterapi. Hun har mange års erfaring som saksbehandler i barneverntjenesten. Hun har også jobbet i barnehage, vært fosterhjem, jobbet som miljøterapeut på institusjon med egen jentegruppe, som selvstendig konsulent med tilbud om diverse hjelpetiltak til kommunal barneverntjeneste, samt som familieveileder.
Mussa
Språk:
Norsk, tigrinja og amharisk
Les mer »
Mussa har mastergrad i informatikk. Han har jobbet i mange år som ingeniør, med enslige mindreårige flyktninger og har lang erfaring med arbeid med ungdom. Han har jobbet som Tolk og jobbet mange år på senter for barn og foreldre og har erfaring med praktisk oppfølging og veiledning av foreldre.
Agnes
Språk:
Dansk, engelsk og swahili
Les mer »
Rikke
Språk:
Dansk og engelsk
Les mer »
Suzan
Språk:
Dansk, engelsk, tysk, polsk og arabisk
Les mer »
Anna
Språk:
Dansk og arabisk
Les mer »
Bettina
Språk:
Dansk, svensk og norsk
Les mer »
Kawa
Språk:
Dansk, engelsk, kurdisk og persisk
Les mer »
Camilla
Språk:
Dansk, engelsk og tysk
Les mer »
Arjman
Språk:
Dansk, engelsk, urdu, panjabi, kashmiri (pothwari)
Les mer »
Joseph
Språk:
Dansk, engelsk, russisk, persisk, dari, tyrkisk og pastho
Les mer »
Fei Fei
Språk:
Dansk, engelsk og kinesisk (mandarin og kantonesisk)
Les mer »
Kamal
Språk:
Dansk, engelsk, arabisk og tysk
Les mer »
Fadia
Språk:
Dansk, persisk, arabisk og kurdisk
Les mer »
Erika
Språk:
Dansk, engelsk, spansk, fransk og portugisisk
Les mer »
Bayan
Språk:
Dansk, arabisk og kurdisk sorani
Les mer »
Cihan
Språk:
Dansk, engelsk, tyrkisk, kurdisk (kurmanji) og tysk
Les mer »
Edith
Språk:
Dansk, engelsk, swahili og arabisk
Les mer »
Tina
Språk:
Dansk, engelsk og tysk
Les mer »
Anh Thu
Språk:
Dansk og vietnamesisk
Les mer »
Kasper
Språk:
Dansk og engelsk
Les mer »
Ulricha
Språk:
Dansk
Les mer »
Sebastian
Språk:
Dansk, engelsk og spansk
Les mer »
Rania
Språk:
Dansk, arabisk og engelsk
Les mer »
Mariam
Språk:
Dansk og arabisk
Les mer »
Lida
Språk:
Dansk, engelsk og arabisk
Les mer »
Madison
Språk:
Dansk, thai, tyrkisk og engelsk
Les mer »
Ibrahim
Språk:
Dansk
Les mer »
Irene
Språk:
Dansk og engelsk
Les mer »
Christina
Språk:
Dansk og engelsk
Les mer »
Memox | Tlf. 91 800 587 | Organisasjonsnummer: 822905552