91 800 587
91 800 587

Familieveiledning

- Få hjelp til å styrke familien. 

 • Ressurs- og løsningsfokusert familiebehandling
 • Hjelp til å strukturere og mestre hverdagen
 • Bli styrket i foreldrerollen
Les om familieveiledning

Memox - Høyt kvalifiserte konsulenter


Memox står for multietnisk familieveiledning.

Vårt kompetanseteam består av erfarne konsulenter med ulik etnisk bakgrunn. De har inngående kunnskap om kultur og eventuelle kulturelle barrierer. 

Vi i Memox jobber ut fra en ressurs- og mestringsfokusert tilnærming. Målet er å skape en felles forståelse for aktuelle utfordringer, for deretter å jobbe mot endring som styrker familien som helhet. 
Les mer om våre tilbud
Referanser
"Jeg vil gjerne takke dere for en veldig god innsats i saken. Jeg er oppriktig begeistret over det Memox tilbyr, så dere kommer til å høre fra meg igjen."

Saksbehandler, Køge kommune

 

"Jeg er veldig fornøyd med samarbeidet i denne saken. Konsulenten har gjort alt hun kunne for å få til et samarbeid med barnets mor. Takk for samarbeidet".


Saksbehandler, Københavns kommune
 

"Jeg vil gjerne takke dere for en veldig god innsats i saken. Jeg er oppriktig begeistret over det Memox tilbyr, så dere kommer til å høre fra meg igjen"


Saksbehandler, Tårnby kommune
 

Memox Verdier

Memox er opptatt av å ta sosialt ansvar når det gjelder å hjelpe utsatte barn og ungdom. 
I Memox arbeider vi løsningsfokusert og tilnærmingen bygger på følgende verdier: 
 
 • Vi har tillit til at barnet, ungdommen og familiene kan skape positiv endring.
 • Vi anerkjenner det enkelte barn og ungdom i både språk og handling.
 • Vi anerkjenner det som allerede fungerer i familien og bygger videre på dette. 
 • Vi støtter foreldrene med å finne løsninger og ta ansvar for å skape positiv utvikling. 
 • Vi har stor tro på at tverrfaglige samarbeid med ulike instanser rundt familien er en vesentlig del av det å lykkes med å skape endring. 
 • Vi respekterer ulikhet når det gjelder bakgrunn, kultur og religion. 
 • Vi arbeider med individuelt tilpasset løsninger som møter den enkelte families behov.    
 • Vi jobber endrings-fokusert, og ikke kompenserende.
 
Den metodiske tilnærmingen er relasjonsbasert, og basert på den løsningsfokuserte tilnærmingen til de involverte barna, ungdommene og familiene. Vi vektlegger å bygge videre på det somfungerer og de ressursene som allerede finnes i familien. Vi er av den grunnleggende overbevisning omat problem- og årsakstenkning ikke er berikende for å skape endring til det bedre. 
 
Vi har erfart at løsninger ikke kommer av å prate om problemene. Vi ønsker å fokusere på familiens løsninger og se etter tegn på fremgang og løsninger som tar utgangspunkt i et mestringsperspektiv. Vi bygger på det som virker, og har fokus på det som familien ønsker. 
Kontakt oss for en uforpliktende samtale
Memox | Tlf. 91 800 587 | Organisasjonsnummer: 822905552